*Consulta la Normativa, Quotes i Horaris abans de fer la fitxa d’inscripció.

INSCRIPCIÓ ONLINE

✎ DADES PERSONALS:

Nom i Cognoms Alumne

Data de naixement (dia / mes / any)

DNI

☎ DADES DE CONTACTE:

El teu email

El teu telèfon de contacte (mòbil) *en el cas d'adolescents, el telefón de l'alumne aquí, que l'afegirem al grup de whatsapp de l'activitat.

El teu telèfon de contacte (Fix o altres telèfons)

✉ DIRECCIÓ POSTAL:

Carrer i número (porta/pis)

Població

Codi Postal

❁ ACTIVITAT/S:

Activitat/s per a les que reservo plaça formalment, especifica nom activitat/dia/horari. Recorda que sí vols fer més d'una activitat setmanal, la teva quota és el "free pass"(pots venir sense avisar a qualsevol aula pero et recomanem que reservis perqué tinguis plaça assegurada.)

Activitat 1

Activitat 2

Activitat 3

Activitat 4

Activitat 5


★ PAGAMENT:

♦ La meva quota és:

 1 classe setmanal Free pass prenatal/nadó bonos

........................

♦ Vull fer el pagament:

 Metàl·lic (Obligatori pel pagament Trimestral) Bancari (Obligatori pel pagament Mensual) Altres

........................

♦ Autoritzo el domicili bancari de la quota al compte corrent que facilito i hem comprometo a assolir els terminis que se m'indiquin.
 SI NO

........................

♦ Si la resposta és positiva, escriu el teu IBAN / Número de Compte Corrent.

........................

☺ DRETS D'IMATGE:

Durant les activitats es realitzaran fotografies i vídeos puntualment. Autoritzo a presentar la meva imatge (o la del meu fill/a en el cas d'alumnes menors d'edat) en la promoció d'activitats de Banjara - associació de dansa i d'expressió corporal, sempre i quan no vulnerin els principis fonamentals d'aquesta. (flyers o publicitat del Banjara, la web, xarxa social...)

 SI NO


☤ SALUT:


L'alumne pateix alguna malaltia crònica, discapacitat o patologia que consideri que han de saber els monitors/es? Treballem amb el cos, és molt important que els teus monitors/es estiguin assabentats de tot!

♪ MENORS D'EDAT:

*** CAL PORTAR UNA FOTOCÒPIA DE LA TARGETA SANITÀRIA, I EN EL CAS DE TENIR-NE, TAMBÉ DE LA CARTILLA DE VACUNES ACTUALITZADA.


Com a mare/pare/tutor@ legal, autoritzo que el meu fill/a participi a totes les activitats que es realitzin:

 SI NO


Nom i Cognoms mare/pare/tutor@ legal

DNI mare/pare/tutor@ legal

Una vegada finalitzades les activitats l’autoritzo a marxar sol/a a casa: (*PER CANVIS HA DE PORTAR AUTORITZACIÓ DE CASA SIGNADA I HEU D'AVISAR ELS MONITORS.)

 SI NO


En cas d'accident o necessitat d'urgència, autoritzo que el meu fill/a el transporti un dels representants del Banjara en el seu vehicle particular.

 SI NO


❤ ALTRES:

Tens familiars que també participin a les activitats de Banjara?
 si no

En el cas de ser així quin/s és/son el/s nom/s?

Vols comentar-nos alguna cosa que consideris important? Tens dubtes? vols provar alguna activitat?

Entenc, respecto i accepto la normativa que Banjara Studio proposa per vetllar per a un bon funcionament de l'espai i les activitats. (la tens al botó taronja de dalt)
 SI NO (entenc que no podrè formar part de les activitats.)


☺ PHOTO:

Adjunta una fotografia per la teva fitxa!!


*Un cop enviada la inscripció, t'arribarà un email/trucada de Banjara Studio confirmant la teva plaça a les activitats sol·licitades, la quota final i la forma d'abonament. tan aviat poguem!

*Quan realitzis el pagament aquesta quedarà formalment reservada.

FINS AVIAT! ☺